59 ste jaarvergadering IKK 9-03-2024


IKK Jaarvergadering 9-3 2024

 

Zaterdagmiddag was het weer een gezellige drukte in het Dorpshuis in Ottoland. Onze vereniging belegde haar 59ste jaarvergadering. Er waren 70 leden aanwezig. We werden hartelijk welkom geheten door Lida en Joke en met koffie en keuze uit vele vlaaien was er voor iedereen weer een stoel aanwezig. Er was zelfs voor een lieve hond en een baby deze middag een  plaatsje.

Om 14.00 uur opende Louiza de vergadering met een overdenking van de eerste zin van het bekende lied: Samen in de Naam van Jezus.

De Naam Jahweh staat in het midden van de zin. In Zijn Naam mogen we als koor concerten geven en al zingend getuigen.

Vaste punten tijdens de vergadering werden behandeld, zoals de notulen van de vorige vergadering. Het jaarverslag werd met een mooie presentatie via de beamer weergegeven. Dank aan Joke en Lida en Jannie.

Het grote financiële werk voor de vereniging werd door Elizabeth verzorgd, en namens de kascommissie Pia en Gerda vertelde Pia dat alles in zeer goede orde werd bevonden. Elizabeth ontving een groot applaus van de leden.

Elizabeth vertelde ook wat de kosten zijn voor een Paasconcert bv.

Hier kwamen wel een aantal vragen over.

De bestuursverkiezing was dit jaar voor 2 personen uit het bestuur die allebei aangaven het nog een volgende periode van 3 jaar te willen doen nl. Elizabeth voor een 2de periode en Lida voor een 3de periode. Fijn dat het bestuur voltallig is en blijft.

Er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid vooraf vragen te stellen. Deze werden beantwoord door de voorzitter.

Bijdrage door de leden. Het is altijd een verrassing wie er een bijdrage geeft aan deze vergadering.  Joke Muis las 2 gedichten voor.

Het ene gedicht ging over baby namen, De ouders hadden al 2 kinderen met de namen Mark en Frank en wilde hun 3de kind Euro noemen. Het tweede gedicht ging over de passagiers in een trein waarbij een jongedame bij een man op schoot ging zitten, dit was echter haar vader. Vermakelijk om naar te luisteren.

Ook het bestuur liet zich van een andere kant zien en speelde een vergadering na. Alles uit de oude doos en alle beeldjes voor de  jubilarissen waren gebroken. Er werd geprobeerd om IKK koornummers uit oude platen te laten klinken. Dat was geen succes. Zo gebeurde er van alles maar het eindigde met een geheim waar wij als leden niets van mochten weten…alleen SAVE THE DATE 2-12 kwam er tevoorschijn.

Dank jullie wel bestuur: Joke Lida, Jannie, Lida, Elizabeth Louiza en Leo

Daarna volgde de felicitaties voor de jubilarissen:

Dicky van Vliet, Wil de Jong en Willie van de Berg zijn 25 jaar lid van het IKK en Joke Muis mag dit al 50 jaar zijn. Met een oorkonde en een bos bloemen, een kettinkje met muzieknoten (25 jaar) en een sculptuur (50 jaar) werden ze in het zonnetje gezet.

De dames hebben deze middag de liederen uitgekozen.

Willie: Psalm 68:10,

Dicky: Op U mijn Heiland blijf ik hopen,

Wil: Ik heb de vaste grond gevonden en Joke koos voor Psalm 150.

De middag eindigde met een traditionele verloting wat weer een prachtig bedrag opleverde voor de koorkas.

Natuurlijk ontbraken de hapjes en drankjes niet.

Kortom: het was een gezellige middag.


 

 

 


Herfstwandeling 07-10-2023


IKK herfstwandeling op zaterdag 7 oktober 2023

 

Een IKK wandeling stond bij een aantal leden hoog op het lijstje!

Eindelijk na een aantal jaren was het weer zover. We bleven dicht bij huis en starten daarom bij het pontje van Schoonhoven.

Om 9.15 uur stonden 19 wandelaars klaar, en de ochtendzon kwam al goed op. Het beloofde een mooie dag te worden. En dat werd het ook.

Janny H. had het “Cabauwse schoolpad ommetje” van 11 km voor ons uitgezocht.

In Schoonhoven wandelden langs de dijk totdat je op een gegeven moment de dijk zowel linksaf als rechtsaf kon nemen. We hebben het allebei gedaan. Rechts hadden we een mooi uitzicht over de Lek en Langerak en links af gingen we richting het 2 klassige schooltje van Willige Langerak. Bij de Wielewaal was onze eerste stop. Koffie en gebak, dat ging er bij iedereen wel in. Een gezellige ontmoeting met elkaar in het mooie najaarszonnetje.

Na de rust weer op weg om het “Schoolpad” dwars door de weilanden te lopen naar Cabauw. Het was allemaal goed te doen. Onderweg werd er heel wat afgepraat met elkaar en dat is ook belangrijk.

In Cabauw stopten we bij een mooie boerderij voor de lunch. En ook daar konden we buiten zitten. Nu nog de laatste kilometers naar Schoonhoven en om kwart voor 2 waren we weer bij het pontje. Het was een gezellige en mooie wandeling met voor wie er oog voor heeft: een prachtige natuurgebied zo aan de overkant van de Lek.


 

Houd je van zingen


Houd je van zingen?

Kom dan vrijblijvend een avond sfeer proeven en meezingen op maandag 4 september 2023 op de OPEN REPETITIEAVOND

 

Meezingen als project lid op ons Kerstconcert in Neuwpoort op 16 december is ook mogelijk.

De kosten bedragen €55,00 (excl. muziek)

 

We repeteren in de Koningskerk – Julianastraat 88 – Langerak van 20.00 uur tot 22.00 uur

 

VAN HARTE WELKOM!


IKK 58ste jaarvergadering in het Dorpshuis in Ottoland


IKK 58ste jaarvergadering in het Dorpshuis in Ottoland.

 

Zaterdag 18 maart 2023 werden we door het bestuur hartelijk welkom geheten in het Dorpshuis. We waren met 70 koorleden en Jonathan (zoon van koorlid Lineke). Zal hij een toekomstige zanger worden van het IKK???

Een heerlijk bakkie koffie of thee en een stukje vlaai gehaald bij het buffet, smaakte ons prima aan het begin van de vergadering.

Om 14.00 uur opende de voorzitter Louiza de jaarvergadering van het IKK met een overdenking uit Lukas 23, waarin de moordenaar aan het kruis zegt: “Denk aan mij”, en met gebed.

Er werden deze middag 4 liederen gezongen die uitgekozen waren door de jubilarissen van deze dag. Samen in de naam van Jezus. U die mij geschapen heeft, Heer ik kom tot u en Geprezen zij de Heer.

De algemene punten zoals notulen en financieel verslag werden door de leden goedgekeurd en daarna ondertekend door bestuur.

Kees de W. gaf verslag als lid van de kascontrole commissie en gaf Elizabeth een grote pluim voor het vele werk wat achter de schermen gebeurd.

Als reserve lid voor de kascommissie gaf Jos de G zich op.

Het jaarverslag ging weer via de beamer. Dank je wel Joke, voor het vele werk van secretaresse! Maar de presentatie was weer super gemaakt!

Op 1-1 2022 hadden we 90 leden waarvan er 9 afgegaan zijn en in januari 2023 weer 7 nieuwe leden erbij. 88 leden telt ons koor op dit moment. En 3 Paasprojectleden.

Bestuursverkiezing: Gijs de B. is na 2 periodes afgetreden en Joke B gaat als algemeen lid zitting in het bestuur nemen.

Ook Leo heeft aangegeven om een tweede periode van 3 jaar in het bestuur te blijven. Waarvan een groot applaus door de leden! Dankbaar dat het bestuur weer voltallig is.

Er waren dit jaar 4 jubilarissen: Peetje B en Adrie. S. zijn 25 jaar lid en Adrie v B. 40 jaar lid en Cees van O. 50 jaar lid. Zij werden in het zonnetje gezet met een cadeau, een oorkonde geschreven door Gerda, een mooie bos bloemen en voor ieder een persoonlijke noot van de voorzitter. Gefeliciteerd met jullie jubileum!

In de pauze konden we zelf ons drinken halen, en dat was zeker een goed idee van het bestuur: zo ontmoette je weer andere koorleden.

Dan kwamen we aan bij agendapunt: de vraagtekens: En dat is altijd weer een verassing.

Eerst kwam Wim met mooi verhaal over ‘De taxirit’ van een heel oude dame die ongelooflijk lang duurde omdat zij al haar oude herinneringen wilde ophalen, waar ze overal  is geweest in haar leven. Een verhaal met inhoud! Dank je wel Wim!

De tweede vraagteken kwam vanuit het bestuur en werd als toneelstukje gebracht door Louiza en Elizabeth. Zij speelden Troela Pasveer en Do van Remi.Ze waren zangpedagogen en leerden ons inzingen op een hilarische wijze. Met veel gelach werden de koorleden geacht om alle aanwijzingen van de zangpedagogen op te volgen….

Het laatste punt is altijd de verloting. Deze heeft een prachtig bedrag opgeleverd en vele cadeautjes gingen weer met de koorleden mee naar huis. We kunnen terug zien op een gezellige en fijne jaarvergadering!

(door Janny H)     

      

 


IKK ZOEKT ZANGERS


Het Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak (IKK) werd opgericht op 3 december 1964. Het  IKK is een gemengd koor en telt momenteel 83 leden. De leden komen uit Nieuwpoort, Langerak en de wijde omtrek daarvan.
Het repertoire varieert van prachtige psalmbewerkingen, eigentijdse christelijke liederen tot grotere werken en oratoria van o.a. Johan Bredewout en Marco den Toom. Tijdens concerten wordt het IKK begeleid door landelijk bekende musici.

Vanaf 2011 is Peter Burger de dirigent. Op zijn enthousiaste manier brengt hij het koor in aanraking met  prachtige muziek. Koorklank en verstaanbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten. Door het lied wil het IKK Gods Woord vertolken en zingen tot Zijn eer.

 

Zingen met elkaar en de onderlinge ontmoetingen zorgen voor fijne repetitie avonden.
Het motto van het IKK is ‘zingen met je hart en je stem!’

Heeft u zin om een avondje mee te doen en sfeer te proeven?
U bent van harte welkom op onze open repetitie avond op maandag 14 november van 20.00-22.00 uur in de Koningskerk, Julianastraat 88 in Langerak.


Jaarvergadering 11-06-2022


IKK 57ste jaarvergadering in het Dorpshuis te Ottoland op 11-6 2022

 

Eindelijk na 2 jaar kunnen we weer een fysieke jaarvergadering met de koorleden houden. Fijn dat er 57 koorleden deze middag zijn. Bij binnenkomst worden we gelijk al getrakteerd op koffie met gebak. Dat gaat er bij iedereen wel in. Om 14.00 uur opende de voorzitter Louiza de vergadering met gebed en het lezen van psalm 146. Een lofpsalm: De Heere wil ik loven, mijn God bezingen zolang ik besta.

Secretaresse Joke en bibliothecaris Lida gaven weer een prachtig jaarverslag over 2021 via de beamer. We hebben dit afgelopen jaar 23 keer met de livestream meegezongen vanwege Covid 19. Het bestuur bedankt iedereen die trouw met de live stream hebben meegezongen dit jaar.

Plannen worden gemaakt door het bestuur en zij hopen dat deze dit jaar wel verwezenlijkt kunnen worden.

Het financieel verslag werd toegelicht door penningmeester Elizabeth en er waren geen vragen of opmerkingen. Wim vertelde ons dat de kascontrole commissie geen fouten heeft kunnen ontdekken. De contributie zal in september 2022 verhoogd worden.

De bestuursleden Louiza, Jannie en Joke nemen hun verantwoording op zich om nog D.V. een periode van 3 jaar op zich te nemen. Een groot applaus van de koorleden.

Dit jaar waren er 3 jubilarissen onder de koorleden: Siny is 25 jaar koorlid en Teuni en Lies zijn allebei al 55 jaar koorlid. Heel trouwe koorleden en dat wordt gewaardeerd met een oorkonde en bloemen.

In de pauze was er weer traditioneel lootjes verkoop voor cadeautjes die de koorleden zelf hadden meegenomen. Bij de ingediende vragen werd er een vraag gesteld over een actie om meer donateurs te werven. Het bestuur gaat hiermee aan de slag.

Bij het punt van de ? deed het bestuurslid Jannie een prachtig verhaal van Max van Praag over het eerste meisje van de zangvereniging: dit sopraantje uit het koor was m’n eerste liefde van de zangvereniging.

Ook 2 andere bestuursleden Elizabeth en Louiza maakten ons bekend wie er toch elke maandag achter het ronde kerkraam in de Koningskerk naar ons zingen kijken en luisteren: Meneer en mevrouw Jansen.

Heel leuk dat we nu als koor de familie Jansen live hebben gezien en meegemaakt.

Aan het eind van de vergadering volgt dan de verloting.

Ja en ook dit jaar waren er koorleden die wel met heel veel cadeautjes naar huis gingen. Louiza sluit de vergadering met het zingen van: De vrede van God. We kunnen terugzien op een fijne en gezellige jaarvergadering waarin we ook getrakteerd werden op koffie met bonbons en een snackje met een drankje. Bedankt bestuur voor jullie vele uurtjes werk achter de schermen. Het wordt gewaardeerd!


 

 

 


online Paasconcert in de Joriskerk in Amersfoort 02-04-2022


2022-4-2 Opnamedag online Paasconcert in de Joriskerk in Amersfoort

 

Na een lange periode van beperkingen hebben we zaterdag 2 april opnames gemaakt voor (hopelijk ons laatste) online Paasconcert 2022.

Om half 9 vertrok de bus vanuit Nieuwpoort en gingen we, met een tussenstop in Noordeloos en Meerkerk, met 46 IKK-ers op weg naar Amersfoort. Met enige vertraging kwamen we tegen 10 uur aan.

Na een wandeling door een gedeelte van de historische binnenstad van Amersfoort, kwamen we in een heerlijk warme kerk waar we na een haastig kopje koffie onze plaatsen opzochten.

Met een kleine 200 zangers vanuit de koren Fiducia Ede, Adoramus Hazerswoude, Immanuel Katwijk en IKK Nieuwpoort-Langerak, hebben we een intensieve maar prachtige dag gehad.

Na eerst de samenzangliederen te hebben opgenomen, begonnen we aan het Paasoratorium ‘Van liefde ongekend’ van Johan Bredewout, bestaande uit ‘Het Lam Gods’ en ‘Christus is waarlijk opgestaan’’.

De musici die ons begeleidden waren Jan Lenselink op de piano, Andre van Vliet op het orgel, Elsemarieke den Hartog op de dwarsfluit en Diana Abspoel op de hobo.

Dirigent Peter Burger had de algehele leiding en JQ Zwart zorgde met zijn zeer kritisch gehoor, voor de techniek en opnames.

Tussen de middag konden we een uur lang ontspannen en weer even de zo gemiste contacten aanhalen. Als IKK-ers onderling maar ook met de andere koren.

Na de middag werden o.a. de opening en sluiting opgenomen en zongen we  het indrukwekkende lied ‘Kom naar de hof van Gethsemane’  om te eindigen met de finale van Jozef.

 

Geloofd zij onze God, geprezen zij Zijn naam. Looft Hem om Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan!

Met die woorden in ons hoofd mochten we weer huiswaarts keren om vol verwachting uit te zien naar het Paasfeest.

En… naar ons Paasconcert 2022 dat uitgezonden wordt op D.V. woensdag 13 april.

 


56 ste jaarvergadering IKK 2021


 

IKK jaarvergadering 8-3-2021

 

Voor het eerst in de geschiedenis van het IKK kunnen we op deze 56ste jaarvergadering niet met elkaar vergaderen. Sinds vorig jaar 16 maart 2020 hebben we geen kooravonden meer gehad vanwege de pandemie Covid 19. Afgelopen september hebben we 3 keer met 40 koorleden 1,5 uur achter elkaar kunnen oefenen in de Waal. En daarna hield het weer op. Onze dirigent Peter heeft er voor gezorgd dat we toch kunnen blijven oefenen met zingen door elke maandag een live stream aan te maken om zo met ons te zingen. We horen elkaar niet, maar kunnen thuis heerlijk meezingen.

 

En dan komt de jaarvergadering eraan.

Het bestuur is niet bij de pakken neer gaan zitten en samen met Peter hebben ze een mooie vergadering in elkaar gezet en wel op maandag 8 maart 2021 uitgezonden via de livestream.

Maar het begon al de zaterdag er voor. Het bestuur kwam persoonlijk bij alle koorleden aan de deur met “de koffie” voor de jaarvergadering. Wat een mooie verrassing: een kop en schotel met daarin een muffin en koffie en thee en bonbon erbij, neergezet op een CD ‘Samen zingen’ met liederen gezongen door de koren van Peter Burger en Jan Quintus Zwart.

 

De maandag avond klokslag 20.00 uur opende de voorzitter Louiza van den Berg via de livestream de vergadering en op dat moment waren er al 87 koorleden ingelogd en eigenlijk nog meer want er kijken ook koorleden samen naar 1 scherm. Louiza las uit de Bijbel Psalm 148 en opende met gebed. Ook voor de secretaresse was er nog best wel het één en ander te vermelden wat we op afstand toch met elkaar gedaan hebben…al gebeurt er in een gewoon koorjaar natuurlijk veel en veel meer. Joke bedankte namens het bestuur iedereen die op welke manier dan ook zich ingezet heeft voor het IKK.

 

Adrie de penningmeester had ook haar werk weer goed gedaan. De kascontrole commissie kon niets anders vermelden dat “alles keurig op orde was”, aldus Robert Molenaar.

Omdat Adrie 9 jaren in het bestuur heeft gezeten moest zij het stokje aan iemand anders doorgeven. Na lang zoeken heeft Elizabeth den Besten te kennen gegeven dat zij het wil gaan doen.

Fijn dat het bestuur weer voltallig is want ook bibliothecaresse Lida gaat weer een nieuwe termijn in van 3 jaar.

Het bestuur liet Adrie niet met lege handen weggaan en heeft een ludieke sketch voor haar in elkaar gezet. Louiza, Heleen, Menthe en Jannie namen ons mee naar het wel en wee van onze penningmeesteresse.

 

Op een jaarvergadering zijn er altijd wel koorleden die in het zonnetje worden gezet vanwege hun lidmaatschap.  Dit jaar 2 koorleden die 40 jaar trouw lid zijn geweest: Ellen van der Vlist en Corrie Deelen.

Louiza heeft ze thuis opgezocht en een oorkonde, bos bloemen en een mooi beeld ( g-sleutel) overhandigd met daar bij de felicitaties.

Maar.. een jaar alleen online zingen is niet voor iedereen weggelegd: helaas hebben vorig jaar 15 koorleden het lidmaatschap opgezegd.

 

Natuurlijk gebeurde er nog veel meer.

Een “koorlid” die zich thuis helemaal verheugde op deze vergadering met de koffie en een borrel…Niemand ziet mij toch??? Dat was ook letterlijk te zien in het filmpje. Top gedaan P.B.!

Bely leverde vanuit haar eigen huis weer een prachtige anekdote: “Ik ben nog fit van lijf en verstand! Bedankt Bely!

 

Peter bedankte ons voor de trouw, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen bij het online zingen! Dat we op deze manier toch met elkaar verbonden mogen zijn!

We konden tussendoor meezingen met een 3 tal koornummers.

 

Gijs sloot de vergadering met een gedicht ook vanuit zijn eigen huis.

 

Alle onderdelen van de jaarvergadering waren vooraf, apart opgenomen en door Peter aan elkaar gemonteerd tot een prachtige online Jaarvergadering 2021.

 

(Met dank aan Janny Huisman)

 

 

 


Jaarvergadering 2020 

IKK 55ste jaarvergadering 8-2-2020

 

In het inmiddels vertrouwde Dorpshuis in Ottoland stond om half 10 ’s morgens de deur al open voor de jaarlijkse IKK- ledenvergadering.

Een bijzonder vergadering: want we houden deze voor de 55ste keer en vandaag zijn er 99 van de 119 koorleden aanwezig.

Twee koorleden Ineke Bakker en Nel Ouwerkerk die bij de oprichting aanwezig waren, komen nog steeds elke week zingen. “Je bent er bijna mee getrouwd”  zo was hun antwoord. Een mooie bos bloemen ontvangen ze als waardering voor zo’n lang lidmaatschap.

 

De vergadering werd geleid door onze nieuwe voorzitter Louiza van den Berg. De zakelijke punten werden vlot afgehandeld. Het jaarverslag is met een beamerpresentatie van Joke en Lida altijd een mooie terugblik op het afgelopen jaar. Hier en daar was er een vraag of opmerking en tussen door had Bely Versluis nog een mooie anekdote voor ons in petto.

 

Bij het punt van de bestuursverkiezing komt een nieuw bestuurslid het bestuur weer voltallig maken in de persoon van Leo van Beuzekom. Gijs de Baat stelt zich herkiesbaar voor een volgende periode van 3 jaar.

In de pauze werden weer volop loten verkocht voor de koorkas, er lagen zeker 4 grote manden vol met prachtige kadootjes klaar, en wie zou dit niet willen hebben?

 

Om half 1 stond er een heerlijke lunch voor ons klaar, aangeboden door het bestuur vanwege het 55- jarig bestaan van het IKK.

Het smaakte ons heerlijk, en zeker de warme kroket!

 

Ook deze vergadering mochten we 3 leden in het zonnetje zetten vanwege hun lidmaatschap. 25 jaar lid: Hannie den Hartog. 40 jaar lid: Heleeen Sikma en 50 jaar lid: Truus Nederlof. Met een oorkonde en een bos bloemen ontvingen ze de hartelijke felicitaties van de voorzitter.

 

Heleen en Louiza lieten ons in een vermakelijke sketch terugkijken op 55 jaar IKK, waarin het stof wel letterlijk van de IKK jaarboeken werd afgeblazen. Wat is er in die jaren veel gedaan en gebeurd bij het IKK.

 

We kunnen terugzien op een heel fijne, ontspannen en gezellige jaarvergadering waarin voor 2020 weer mooie plannen voor ons koor klaar liggen. We hopen dat we dit in gezondheid met elkaar kunnen beleven en Gods trouw en zegen mogen we weer vragen over dit nieuwe IKKjaar.

Door Jannie Huisman

Zie foto,s  


 

 


Doelen concert 2019


Acties voor het Doelenconcert op 13 - 4 2019

 

Een Doelenconcert organiseren heeft een kostenplaatje.

Wij als IKK-ers helpen graag mee door middel van acties.

 

De eerste actie in het nieuwe jaar was een stampottenmaaltijd verzorgd door een aantal dames van het koor. Met ongeveer 60 koorleden hebben ze voor de koorrepetitie met elkaar gegeten in de Koningskerk. Het was heel gezellig en het smaakte heerlijk en er was een ijsje toe. Dit heeft een mooie opbrengst voor het Doelenconcert opgeleverd. 

De volgende actie is van Lies en Mirjam. Zij verkochten High- tea producten. Ruim 200 doosjes zijn er verkocht . De bakkers deelden de doosjes op een maandagavond uit.  Super dames voor dit mooie idee en bedrag voor de Doelen 

 

 

Nog een mooie actie kwam van Anneke. Zij heeft op 4 dagdelen haar schuur opengezet voor een workshop “Lente”. Op een doorgesneden stam werden er voorjaarsbloemen in mos opgezet en gedecoreerd met van alles uit de natuur. Een prachtig bedrag leverde dit op voor het Doelenconcert. Bedankt Anneke 


kooruitje 2019


Za.29 juni 2019.
“Schoolreisje” met het IKK.
Om 9.00 uur vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij de Spar richting Zeeland met “enthousiaste reizigers”.
In St. Annaland aangekomen gingen we aan boord van de Frisia, voor een zeehondensafari op de Oosterschelde.
We kregen eerst lekker koffie met de bekende Zeeuwse bolus. Iedereen ging gauw naar boven naar het dek om lekker in het zonnetje te zitten en van het uitzicht te genieten, althans dat dachten we, wat was het heet en dorstig. Daar helpt alleen een  koud biertje of een Radler tegen. Heerlijk!
De lunch werd ook aan boord gebruikt, iedereen kon zijn buikje voleten. Na een tijdje varen kwamen we bij een zandbank aan en ja hoor, daar lagen de zeehondjes gebroederlijk en gezusterlijk bij elkaar. Prachtig.
Even daar een tijdje stil gelegen voor foto’s te maken.
Na 3 uur varen weer terug in St. Annaland en toen op weg naar het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Indrukwekkend wat er toen in 1953 is gebeurd in delen van ons land,
Het tart alle zintuigen, als je het diep op je laat inwerken. We kregen eerst een info door een vrijwilliger van het museum (zonder microfoon in verband met de verbouwing), en dat duurde volgens sommigen wel heeeeeeel erg lang, laten we zeggen dat hij heel enthousiast aan het vertellen was.....rest laten we maar in het midden.....daarna konden we zelf nog de route bepalen en dingen bekijken.
Eenmaal weer buiten viel de hitte bijna op je. Pff, pff......zo’n 34-35 gr.
Om half vijf richting Terheyde gereden voor ons dinertje in rest. De Gouden Leeuw.
Dat lieten we ons best smaken.
Op weg naar huis waar we rond 20.30 uur weer aankwamen bij de parkeerplaats na een gezellige, bloedhete en dorstige dag.  Maar wel genoten en een mooie afsluiting van het seizoen zo voor de zomervakantie.
(Voor de mensen, die niet mee geweest zijn, jullie hebben een hoop gemist)

 

 


Koorworkshop 2019


Zang- workshop 11-5 2019

 

Op deze mooie zaterdag kwamen er zo’n 60 koorleden en een aantal gasten naar de Koningskerk om mee te doen aan deze workshop. Voor 1/3 van de groep was het de eerste keer, want 5 jaar geleden hebben we ook zo’n workshop gedaan o.l.v. zangpedagoog Harjo Pasveer.

Het thema voor deze dag was: DURF TE ZINGEN.

Het eerste punt was:  De juiste houding van je lichaam.

Als de muziek moeilijk is of we onzeker zijn, gaan we ons beschermen en duiken we in elkaar…en dat is funest voor de klank.

Harjo vertelde hoe klank in je lichaam ontstaat. En als we klassiek willen gaan zingen is die klank weer heel anders dan van een popzanger.

 

Allerlei oefeningen m.b.t. Adem, Stemaanzet, Stemvoering, Verstaanbaarheid kwamen voorbij. Serieus maar ook met een lach groeiden we met de minuut…en aan het einde van de morgen hadden we de juiste houding gevonden.

 

In de pauze genoten we van soep met een broodje en koffie en de onderlinge ontmoeting.

 

In de middag gingen we aan de slag met onze eigen koormuziek.

Peter mocht dirigeren en wij zingen…en dan de oefeningen van de morgen vasthouden…dat viel soms nog niet mee.

Aan het einde van de workshop vond Harjo dat er een heel ander koor voor hem stond. Een koor met passie!!!!

En dat willen we graag aan iedereen laten zien en horen.

 

 


Jaarvergadering 2019


De 54ste jaarvergadering van IKK op 9-2-2019

 

Om half 2 waren de eerste koorleden al binnen in het Dorpshuis te Ottoland en we werden getrakteerd op koffie en thee met iets lekkers erbij.

Met 87 leden aanwezig werd klokslag 2 uur de vergadering geopend door de 2de voorzitter Heleen Venderbos. Zij las o.a uit een dagboek van ds. van der Veer. Dit was toepasselijk want hij haalde aan dat hij door Kinderdijk reed en de pont nam naar Lekkerkerk en juist de pont vormde de kern van deze overdenking.

De gebruikelijke agendapunten werden punt voor punt behandeld.

Het jaarverslag op de beamer is altijd weer een mooie terugkijk op het afgelopen jaar.

Er werd ook van bestuur gewisseld en als nieuwe voorzitter heten we Louiza van den Berg heel hartelijk welkom en Jannie Matsinger als lid. Fijn dat het bestuur weer voltallig is. Ook Joke Bassa neemt haar tweede termijn aan als secretaresse.

Afscheid werd er genomen van Heleen Venderbos, zij heeft 9 jaar als 2de voorzitter in het bestuur gezeten. Piet en Klaar, twee oude bekenden, namen persoonlijk afscheid van Heleen samen met de zuster. Ook hadden we een teil met herinneringen bij Heleen neergezet, waaruit zij moest raden welk voorwerp bij welke herinnering paste.

In de pauze werden er weer volop loten verkocht voor de koorkas.

Dit jaar waren er geen jubilarissen, wat vrij bijzonder is met zo’n groot koor.

Elk koorlid ontvangt een  a4tje  met daarop de algemene regels die met muziek lezen te maken hebben. Bedankt Flip voor het goede idee.

Ook Bely Versluis en Albert den Besten lazen een mooie anekdote voor.

We mogen terug zien op een gezellige vergadering waarin we hoorden dat er weer veel mooie plannen in dit nieuwe verenigingsjaar op stapel staan die te lezen zijn in de agenda. zie foto,s 

 


IKK-ers aan de wandel


IKK- wandeling 26 mei 2018

 

Deze morgen maakten 14 koorleden zich klaar voor een “stevige” wandeling.

En wat een prachtige dag hadden we. Korte broek en shirt aan was genoeg en natuurlijk wel de stevige wandelschoenen. Om half 10 vertrokken we richting Brandwijk, waar om 10.00 gasterij de Donk haar deuren opende voor een heerlijk bakkie koffie. 

Eerst een groepsfoto maken bij de Boezem want we waren nu nog fris. We startten de wandeling om half 11. Het was warm 26 graden maar met het windje uit het oosten was het goed te doen.

Ja, en als je met een groep loopt is de één sneller dan de ander. Daarom hadden we in de route een paar rustmomentjes waar we dan als hele groep verzamelden om daarna weer verder te gaan. We zijn via de Zijde brug weer richting Bleskensgraaf gelopen, en daar wachtte ons een grote verassing. We gaan het water op. Louiza heeft gezorgd voor een groot vlot met complete tuinsets erop waar we onze lunch konden gebruiken en ze had gezorgd voor koffie en thee. Super georganiseerd! En al varend over de Graafstroom kwamen we bij het huis van Louiza aan voor een stop. Allemaal uitgestapt en daarna weer opgestapt, om weer verder te varen over de Graafstroom. Net voor het dorp van Bleskensgraaf stapten we weer van het vlot en liepen we terug naar de Donk, waar we om half 3 arriveerden.

Het was nu wel een beetje afzien met 31 graden, maar we zijn trots dat we het allemaal wel volhielden. We hebben genoten van de natuur op de Donkse Laagten, en het varen op de Graafstroom. En we hebben veel gesprekken met elkaar gedeeld.

Met de foto’s laten we een indruk van de dag zien.

Bedankt wandelaars! namens Janny, Lies en Louiza

 

 

 

 

 

 

 


IKK-ers op reis naar Duitsland.


Dag 1.

Maandag 25 september 2017 om 7.00 uur vertrokken we met 26 IKKers vanaf de parkeerplaats bij de Spar richting Duitsland. Onze bus reed via Ede, waar we nog 13 medereizigers hebben opgehaald. Er vertrok ook een bus uit Katwijk en een uit Hazerswoude. Om 11.30 uur hadden we een lange stop in Maastricht, waar we konden lunchen en de stad bezichtigen.

Om 15.00 uur kwamen we aan bij de Amerikaanse begraafplaats Henri-Chapelle in België, waar we een muzikaal eerbetoon bij het monument hebben gegeven.

Op deze begraafplaats liggen de stoffelijke overschotten van 7992 Amerikaanse soldaten. Daarna reden wij naar ons hotel Eifelstern in Bitburg.

 

Dag 2.

Na een smakelijk ontbijtbuffet reden we naar Trier. In de Dom van Trier mochten we een kwartier a capella zingen. Het was heel bijzonder om in zo’n grote kerk te mogen zingen. Nadat we de stad Trier nog hadden bezocht, vertrokken we ’s middags naar een ‘Seniorenheim’ in Schweich. De bewoners keken al erg naar ons uit. We hebben 2x 20 minuten gezongen. Daarna stond er koffie met wat lekkers voor ons klaar.

’s Avonds gebruikten we gezamenlijk het diner en stond er nog een repetitie gepland.

 

Dag 3.

Op woensdag reden we via een mooie route naar de Moezel, naar Traben-Trarbach. Het was jammer dat het deze morgen miste, gelukkig trok de mist op toen we aan boord gingen van de rondvaartboot. Na een tocht van 25 km. kwamen we aan in het toeristische plaatsje Bernkastel Kues, waar we vrije tijd hadden om het stadje te ontdekken. En we hebben een wijnproeverij bezocht, want de Moezelstreek staat natuurlijk bekend om zijn wijn.

 

Dag 4.

Donderdagmorgen om 10.00 uur hebben we een concert gegeven in een kerk in Kyllburg. Andre van Vliet begeleide ons op het orgel. Hij begeleide ons ook in Vianden, waar wij later op deze dag nog een concert gaven.

Na het concert konden wij de kerk en de tuin nog bekijken. Daarna vertrokken wij naar Luxemburg, naar Echternach, een kleine historische stad. Hier hadden we vrije tijd en gelegenheid om te lunchen.

In Vianden hebben we weer een concert mogen geven in een mooie kerk. Nadat we nog een uurtje in Vianden mochten rondkijken reden we in de bus weer naar het hotel. Na het diner hadden we nog een korte repetitie en de “bonte avond”

Er werd een lied gezongen door een groep uit Katwijk en enkele sketches werden er opgevoerd. Het was een hele gezellige afsluiting.

 

 

Dag 5.

Na het ontbijt checkten we uit en reden naar Monchau, de parel van de Eiffel.

In Monchau hadden we een paar uur de tijd om het stadje te ontdekken.

Om 13.00 uur begon ons laatste concert, Andre van Vliet was er weer om ons te begeleiden. We hebben heerlijk gezongen. Na het concert reden we naar het 3 landenpunt in Vaals, waar we de reis afsloten met een 3 gangendiner.

Hier werd afscheid genomen van onze medereizigers en gingen de 3 bussen weer terug naar de opstapplaatsen. Om 21.30 uur kwamen wij weer aan in Nieuwpoort. We kunnen terugkijken op een gezellige, mooie reis. Prachtige natuur en hele mooie zangmomenten.

 


 

wandeling Tiengemeten


IKK wandeling op Tiengemeten

 

Wandelen is een mooie, gezellige en sportieve hobby. Dat hebben een groep IKK-leden zaterdag 20 mei jl. ervaren op het eiland Tiengemeten. Klokslag 10 uur namen we de pont naar het eiland en hebben we tot half 1 gewandeld in Weemoed met op de punt van eiland een koffiestop. Weemoed heeft veel open water en op de dijk hadden we een prachtig uitzicht over het Haringvliet, met allemaal zeilbootjes. Onderweg zagen we van alles: van een grote rups tot zeearenden, en heel veel zwanen. De stilte op het eiland werd doorbroken door  allerlei vogelgeroep, waarvan wij de koekoek wel duidelijk herkenden. Oei, het buitje regen kregen we ook, maar dat kon de pret niet drukken. Met de lunch, kregen we het zonnetje weer te zien en gingen zelfs de jassen uit. Om kwart over één stapten we weer op hebben we in Weelde gewandeld van ong. een uur. Midden tussen de koeien is dit weer een heel ander gebied van het eiland.

Sommigen hadden intussen het Rien Poortvliet museum bezocht en waren veranderd in echte kabouters! 

We hebben de 2 mannen van de groep een eremedaille gegeven, dat hadden ze echt verdiend als “leiders” van de groep vrouwen.

Om 3 uur namen we het pontje weer terug en we kunnen terugzien op een geslaagde dag.


Braderie Nieuwpoort 2017


Braderie 24-5 2017 te Nieuwpoort

 

De braderie commissie heeft weer veel werk verzet om op deze braderie er weer een aantrekkelijke kraam van te maken. Het hele jaar door stonden tijdens de repetities tassen klaar waar je “niet bruikbare” spullen in kon doen bestemd voor de braderie. Natuurlijk was er weer enveloppe trekken met al die spullen die het hele jaar ingezameld zijn, en de grabbelton voor de kids. Dit jaar was er als extra een krat met boodschappen waarvan het geldbedrag geraden moest worden.

Wat een prachtig weer hadden ze deze woensdagmiddag en avond! Bijna alles was weg, zie de foto’s. Dank je wel voor jullie inzet en het mooie bedrag dat jullie aan de koorkas konden geven.Korte Agenda


maandag 26 augustus -

maandag 9 september - Langerak

zaterdag 30 november - Nieuwpoort

Volledige agenda